GRUNDSTOFFERNES PERIODISKE SYSTEM PDF

Alt efter den enkelte type af plakat med det periodiske system er grundstofferne vist med navne eller med deres respektive symbol. Det periodiske system har en simpel opbygning, hvor alle grundstofferne er vist i en rangorden efter deres atomnummer. Dertil er alle grundstofferne opdelt i henholdsvis otte hovedgrupper, syv perioder og otte undergrupper — noget, vi vender tilbage til senere. De syv perioder angiver, hvor mange skaller med elektroner i grundstofferne har. Men hvad er grundstofferne egentligt for noget? Grundstofferne er blandt andet groft inddelt i metaller og ikke-metaller.

Author:Sashakar Togul
Country:Guinea-Bissau
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):22 March 2012
Pages:130
PDF File Size:18.58 Mb
ePub File Size:1.88 Mb
ISBN:209-4-58512-533-2
Downloads:21252
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TudalNogle grundstoffer er lette, andre er tunge. Nogle reagerer let med andre - og andre er helst sig selv. Hvad er det periodiske system? I det periodiske system er alle Jordens grundstoffer organiseret i en logisk tabel, som giver et godt overblik over de forskellige stoffers egenskaber.

Hvad skal vi bruge det periodiske system til? Kendte ikke fysikken bag et atom Man kendte nok til atomer, men ikke til elektroner, protoner og neutroner. Grundstoffer organiseret i det periodiske system I publicerede russeren Dmitrij Mendelejev en ny tabel over grundstoffer. Det gjorde det muligt at gruppere stofferne i syv lodrette hovedgrupper grupper. Han efterlod huller i sit system til grundstoffer, som endnu ikke var opdaget. Bohr opstillede den teori, at et atom er bygget op af en kerne med protoner og nogle gange neutroner.

Grundstofferne har stigende atomnumre. Atomnummeret afspejler antal protoner i kernen. Den inderste skal kan indeholde op til to elektroner, og de ydre skaller kan indeholde op til otte. I dag opfatter vi ikke elektronerne i et atom som organiseret i skaller, der cirkler rundt om kernen som planeter om solen, men snarere som en slags vibrerende elektron-sky.

Der findes 94 naturlige grundstoffer. Fra det letteste grundstof brint 1 til det tungeste plutonium Nogle forskere mener, at grundstof nr. Tekst — Berit Viuf.

2010 NISSAN TITAN SERVICE MANUAL PDF

Det periodiske system

.

ENTERPRISE FLEX WITH BLAZEDS PDF

Din browser er forældet

.

RECCO RMP-838 MANUAL PDF

Periodiske System

.

Related Articles